1. februar 2011

....


...med hjerteoperasjonen om snaue 7 timer.
Vi tenker på deg, helten vår ♥

post signature